Volleyball_Net-crop

Volleyball

Kontaktpersoner fra EIU
Link til EIU's officielle Volleyball Facebook side
DM-udvalget
DM for efterskoler - manual i PDF
Download manual: DM i volleyball for efterskoler - sidst ændret i 2017  (indeholder samme information som nedenstående). kan downloades på EIU´s officelle Facebook side 
DM for efterskoler

Denne manual ønsker at samle de oplysninger og beslutninger, der findes angående DM i volleyball for efterskoler – herunder DM-kvalifikations-stævnerne. Der tilstræbes at stævnet udtrykker den bedst mulige kvalitet, så alle volleyinteresserede elever og lærere oplever DM-stævnet dette som et højdepunkt på volleyballområdet. Der sigtes også efter en afslappet og god stemning præget af fair-play. 

DM hvert år 

Hvert forår afvikles DM i efterskolevolleyball – alle efterskoler i Danmark skal i løbet af året have fået en invitation til at deltage i et kvalifikationsstævne – de enkelte regioners volleyfolk sørger for at dette sker. 

Arrangører af DM-volley: 

DM-arrangementet går på skift mellem de 8 regioner. De 8 regioner har selv ansvaret for at lave et passende DM-kvalifikationsstævne. DM-arrangørerne får til opgave at offentliggøre tid og sted for DM på www.efterskoleidræt.dk 

DM 2019 foregår på Gørlev Idrætsefterskole 2. og 3. maj 

2001

Vestjylland

Hestlund

2015

Hørby

2002

Vejle

Hellebjerg

2016

Haslev

2003

Sjælland 1

Djursland flyttet fra Sjælland

2017

Nørre Nissum

2004

Sydjylland

Bramminge GI

2018

Gørlev

2005

Fyn

Bernstorffsminde

2019

Vejle/Sydøstjylland

2006

Nordjylland

Aabybro

2020

Sjælland 1

2007

Sjælland 2

Gørlev

2021

Sydjylland

2008

Vestjylland

Blåkilde

2022

Fyn

2009

Østjylland

Djurslands

2023

Nordjylland

2010

Vejle

Hellebjerg

2024

Sjælland 2

2011

Sjælland 1

Klintsøgaard2012

Sydjylland

Sydvestjyllands2013

Fyn

Lockout- flyttet til Sydvestjyl.2014

Fyn

Bernstorffsminde
Den skole i hver region, der afholder DM-kval.-stævnet meddeler DM- arrangøren, hvem der er kvalificeret fra deres region. Vinderholdene fra de 8 regioner deltager i DM - kun skoler fra egen region kan repræsentere regionen til DM. Udover de 8 DM-kval.-vindere deltager arrangør- skolen, og der tildeles en ekstra plads til den region, der har vundet DM året før. Såfremt finaledeltagerne fra en region ikke ønsker at deltage, trækkes der lod blandt det bedst placerede ikke-kvalificerede hold fra de andre regioner. 
 

Placering af DM, sted og tid 

Der aftales i regionen året før det bliver aktuelt, hvem der arrangerer det kommende års DM-stævne, så det kan tages med på ledermødet til årets DM- stævne. De kommende DM-arrangører kommer med et udkast til DM-stævnet, og deltagerne bliver enige om en dato. Stævnet lægges over 2 dage - fortrinsvis tirsdag og onsdag i en af de sidste uger i april. 
 

Regler 

Der spilles bedst af 3 sæt til 25,25,15 – running score. Puljerne afgøres efter følgende regler: 

1. Flest point (2 p. for vundet kamp og 0 p. for tabt kamp) 2. Bedste sætforskel (vundne sæt minus tabte sæt)
3. Flest vundne sæt
4. Bedste boldforskel 

5. Flest vundne bolde 6. Indbyrdes
7. Lodtrækning 

Holdkort afleveres til dommerbordet inden holdet spiller første kamp. Der spilles efter gældende officielle regler, og det betyder bl.a., at holdene kun kan have spillere af samme køn på banen, og der vil være markeret en springservelinje, hvis der ikke er minimum 3 meter bag servelinjen. 
 

Dommere 

Dommeropgaverne varetages af uddannede dommere eller divisionsspillere fra forskellige klubber, hvis det er muligt. Arrangørskolen sørger for, at dommerne er klædt på til opgaven. 

DM-udvalg/Stævneudvalg 

Der findes et DM-udvalg, hvis hovedopgave er at sørge for at holde kontakt med folk fra efterkoleidræt.dk og bl.a. koordinere DM-datoer.  Udvalget skal også sørge for at DM bliver afholdt året efter og at arrangørskolerne får udsendt indbydelser. Tvivlsspørgsmål rettes til udvalget som kan tage en beslutning. Derudover nedsættes til selve DM-stævnet et stævneudvalg, som består af mindst 2 volleylærere fra 2 forskellige efterskoler. 

Præmier og diplomer 

Der er medaljer til de 3 bedste hold i hver række og der er også pokaler til de 3 bedste hold i hver række – evt. af forskellige størrelser. Der udstedes et diplom til alle hold. Der udtages ikke noget allstar-hold. 

Haller, spillested 

Der indstilles til at finde et spillested med mindst 4 baner. Dermed er der en bane pr. pulje og kampplanen kan afvikles uden alt for lange pause. Alternativt kan man af praktiske årsager vælge at spille på kun 3 baner på dag 2. Er der kun 3 baner til rådighed begge dage skal dette aftales med DM-udvalget forinden. 

Puljer 

2 puljer a 5 hold der fordeles vilkårligt ved lodtrækning. 
 

Spilleplan 

De 10 hold for hvert køn opdeles i 2 puljer, hvoraf vinderne går direkte i semifinalerne. Puljernes nr. 2 og 3. spiller kvartfinaler, så risikoen for ”skæve” grupper minimeres. Alle hold får mindst 2 kampe udover puljekampene. Alle hold får som minimum i alt 7 minutter til smash-opvarmning og serveopvarmning til alle kampe. 

 

 

Forplejning 

Der serverer som minimum følgende måltider:
Dag 1: Frokost, aftensmad og aftenforfriskning - og lederkaffe! Dag 2: Morgenmad, middagsmad og mulighed for madpakker for de skoler, der har langt hjem. 

Spillere 

Der må stilles med 12 spillere pr. hold. Såfremt man ønsker at stille med flere spillere skal arrangørskolen kontaktes af praktiske hensyn.
Der må dog max indskrives 12 spillere pr. kamp 

Stævneafgift 

Ca. 250 kr. pr. person – Heri er der således også betalt for fx t-shirt og forplejning. 

Overnatning 

Kan foregå i klasselokaler og lignende. 
 

Transport 

Alle deltagende skoler sørger selv for at komme til stævnet. Der oplyses på forhånd, hvis der spilles i forskellige haller eller i haller andensteds end overnatningsstedet. 

Tilmelding og stævnegebyr: 

Tilmelding sendes til arrangørskolen, som også forestår hele programmet og kampafviklingen. 
 

Forslag til program 

Torsdag

Kl. 9.30-12: Ankomst på efterskolen/spillestedet Kl. 11.00: Kampstart
Kl. 11-13: Frokost og frugt
Kl. 17-20: Aftensmad 

Kl. 20.45: Evt. aftenarrangement- fx tilbud: Champions League, musikunderholdning eller lign. Aftenkaffe.
 Kl. 22.00: Ledersamling i spisesalen. Evt. lærervolley i hallen... 


Fredag

Kl. 6.45-9: Morgenmad.

Kl. 8.00: Afsluttende kampe begynder.
Kl. 11-13.30: Middag.
Kl. 14.50: DM-finaler.
Kl. 16.00: Præmieoverrækkelser og afslutning. 

  

Overlevering af DM-materialer 

DM-arrangørskolen videresender materialer m.v. til næste års DM-arrangør og stiller sig til rådighed med vejledning. 

Volleyball efter efterskole
Dansk Volleyball Forbund har rigtig gode tilbud til tidligere efterskoleelever.
Se ungdom.volleyball.dk eller Dansk Volleyball Forbunds side på Facebook for yderligere informationer.