Dans

Kontaktperson fra EIU:
 Esben Mathiasen  - Aabybro Efterskole
 
 Hvert forår afvikles DM i dans for efterskoler - alle efterskoler i Danmark får en invitation til at deltage i et Regionsmesterskab, og information kan findes på www.efterskoleidræt.dk.
DM Udvalget

  • Daniela Cilea- Hald Ege Efterskole 
  • Mette Refshauge Kristensen - SORØ Gymnastikefterskole
  • Camilla Muxoll                      - Sportsefterskolen SINE
  • Anne Borges                          - Sjælsølund 
  • Charlotte Thomas              -Glamsdalens Idrætsefterskole 

Meddelse fra DM-udvalget 2020/2021

 Der blev kort før nytår nedsat et nyt DM udvalg.

Dette udvalg består i dag af Daniela (Danselærer på Hald Ege Efterskole). Mette Refshauge (Danselærer på SORØ Gymnastikefterskole) Camilla Muxoll (Danselærer på Sportsefterskolen SINE) Anne Borges (Efterskolelærer på Sjælsølund ) & Charlotte Thomas (Danselærer på Glamsdalens Idrætsefterskole)

Vi brænder alle for dansen og arbejdet med dette og har det alle tæt inde på livet - også uden for efterskolen. Vi har i DM udvalget hele tiden krydset fingre for at vores dansere kunne opleve DM for efterskoler 2021. Vi har på baggrund af flere møder nu besluttet, at det ikke afholdes i år, grundet en usikker Coronasituation. Men håbet for en visning er ikke helt slukket. I kan med fordel sætte 28 april af (Dansens dag ) til en linjedag på jeres skole, hvis muligt. Såfremt vi alle kan danse denne dag, forsøger vi her at lave en virtuel dansedag hvor alle der har lyst, kan byde ind og være med - blot med en visning fra året der er gået. På den måde kan vi lave en fællesskabende dag med dans alligevel og der vil være mulighed for at vise en valgfri koreografi / koreografier.

Nærmere info om dette vil komme efterhånden som vi bliver klogere på coronasitutionen. Vi kan ydermere fortælle jer at vi i det nye udvalg arbejder på en del ændringer ifht det gamle koncept for DM for efterskoler. Den proces har været i gang i noget tid, og vi fortsætter dette arbejde så vi kan præsentere et nyt spændende koncept for DM foråret 22.

De bedste hilsner fra DM udvalget: Mette, Charlotte, Camilla, Anne og Daniela.

Arrangører af DM i dans
 DM arrangementet går på skift mellem de skoler, som har lysten og kapaciteten til at arrangere DM (min. 300). Vi tilstræber at det går på skift mellem regionerne.

Der ligges op til at en skole arrangerer DM to år i træk, og derfor skal den kommende arrangør findes det første år man er DM arrangør, derved er der mulighed for den nye arrangørskole at følge planlægningen af år to. Hvis man skal være arrangørskole for DM i Dans, skal minimum en lærer deltage i DM afviklingen året inden, for at kunne videreføre arrangementet.  

Tidspunktet for DM meldes ud til lærermødet under DM, året før.

DM arrangører sørger selv for at offentliggøre tid og sted for DM, både i mail til alle efterskoler og på  www.efterskoleidræt.dk

2015

Region Fyn

Glamsdalens efterskole

2016

Region Fyn

Glamsdalens Efterskole

2017

Region Nordjylland

Aabybro Efterskole

2018

Region Nordjylland

Aabybro Efterskole

2019

 

Hald Ege Efterskole

2020

 

 

 Regionsmesterskaber

Vi har samlet regionerne i større grupper, så det passer med antal tilmeldte hold. Hvis der med tiden kommer flere tilmeldte, bliver regionerne delt op i mindre grupper.

Der afvikles tre Regionsmesterskaber forud for DM, regionerne fordelt som følgende:

v  ​Region Nordjylland, Region Midt og Østjylland, Region Midt og Vestjylland

v  ​Region Sydøstjylland, Region Syd og Sønderjylland, Region Fyn

v  ​Region Sjælland

 

Til lærermødet under DM, aftales hvilke skoler, der afvikler næste års Regionsmesterskaber. Disse skoler, skal hurtigst muligt (inden sommerferien) meddele DM arrangørskolen hvilke datoer regionsmesterskaberne afvikles.

DM arrangørskolen står for tilmeldinger og primær PR for Regionsmesterskaberne (og DM), herunder videreføres instagram-kontoen ”dmidansefterskole”. DM arrangørskolen sender oversigt over tilmeldte til den enkelte arrangør af Regionsmesterskaberne, umiddelbart efter tilmeldingsfristen. 

Krav til Regionsmesterskaberne

Tanken er at alle skoler skal kunne afholde regionsmesterskaberne, og at det skal holdes på et fornuftigt niveau.

v  Regionsmesterskabet skal være afviklet senest tre uger før DM.

v  Regionsmesterskabet afvikles på en dag. Konkurrencen afvikles på et halgulv, hvor "scenen" er opmærket med tape og man bruger lydanlægget i hallen.

v  Reglerne er de samme som til DM. Der er 2 dommere, som gerne må være lokale dansere.

v  Forplejning sørger de deltagende skoler selv for.

v  ​Man kan kun deltage i Regionsmesterskaberne i skolens region, da det er Regions Mesterskaber.

v  1. og 2. pladsen i hver kategori kvalificerer sig til DM. Da holdstørrelserne varierer, kan der være plads til flere. Herefter er det 3. pladserne der får tilbuddet, startende med det Regionsmesterskab, hvor der er flest deltagere.

v  ​Den skole der arrangerer DM er automatisk kvalificeret til DM.

v  Der skal afholdes lærermøde til alle Regionsmesterskaberne, hvor dagen og formen evalueres. På samme måde vil der til DM blive afholdt lærermøde, så vi bliver skarpere på formen og indhold.
Det er op til arrangør af regionsmesterskaberne at sørge for præmier til Regionsmesterskaberne.

v  Økonomi til Regionsmesterskaberne - Arrangørskolen samler udgifterne og deler ud på antal deltagende elever. Skolerne får efterfølgende en faktura. (F.eks. Dommere 4000 kr, 80 deltagere = 50 kr/deltager).
Arrangørskolerne melder resultaterne tilbage til DM arrangørskolen, kort efter afviklingen. DM-Deltagere

Første og anden pladsen til alle Regionsmesterskaber går automatisk videre til finalen. Hvis arrangørskolen har plads til flere, går tredje pladsen videre og herefter fordeles pladserne ud fra de steder, der har flest deltagende hold i kvalifikationen.

Rammen om DM

DM afvikles over to dage, så det bliver en blanding af workshops, hvor deltagerne får inspiration med hjem, og konkurrencen om DM. Så vidt det er muligt inddrages eleverne på arrangørskolen i arrangementet (lyd, lys, guider mm.).

Arrangørskolen sørger for de Ca. 300 deltagere:

Indkvartering i klasselokaler, workshops, dommere, præmier, t-shirts, scene, lyd og lys,

Der sørges som minimum for følgende måltider

                      Dag 1 - Frokost, aftensmad

                      Dag 2 - Morgenmad, frokost, samt mulighed for madpakker til de skoler, der har langt hjem.

De faste udgifter som lyd og lys, scene, dommere, osv. deles ud pr. skole. Derudover bliver de variable udgifter (forplejning mm.) delt ud pr. deltagende elev (således en skole med 10 deltagere ikke betaler det samme som en skole på 60 deltagere)

Alle skoler sørger selv for transport til og fra DM.

Konkurrencen

Der dystes i to dicipliner, Hip hop og Freestyle. Reglerne ligger vedhæftet, og kan kun ændres ved forslag til lærermødet under DM året inden de træder i kraft.

Reglementet ligger særskilt - holdstørrelsen er min. 6 og max. 30.

Præmier - Der er en vandrepokal i hver konkurrence, som den vindende skole er ansvarlig for. Pokal skal Indgraveres med navn og årstal, og skal medbringes til det efterfølgende års Regionsmesterskab.

Derudover får 1. pladsen en stor pokal, 2. pladsen en lidt mindre og 3. pladsen en endnu mindre. Disse pokaler kan tages med hjem til skolerne og beholdes.

Dommere

Arrangørskolen finder dommere. Der skal mindst være tre dommere der har en bred dansebaggrund, således de tilsammen dækker følgende stilarter

-          Moderne

-          Streetstyle (Se reglement)

Faciliteter

Til DM skal der være

-          Scene på 12X8 m.

-          Hvidt lys, det skal være ens for alle hold, derfor ingen farver, kodning af lys, mm.

-          Lyd sætning, som er med til at hæve kvaliteten af udtrykket.

-          Bagtæppe

-          Tilskuerpladser

Forslag til program

Onsdag d. 26. april

Ankomst kl. 12:00 
Indkvartering i klasselokaler.

Formiddag og eftermiddag vil der være workshops med professionelle dansere.

Sidst på eftermiddagen vil der være lyd- og sceneprøve for de enkelte hold.

Om aftenen vil der være mulighed for hygge, samt små arrangementer til alle dansere.

 

Torsdag d. 27. april

Fælles opvarmning

Selve konkurrencen

Præmieoverrækkelse
​Slut ca. 15

 

Overlevering af DM-materialer

DM-arrangørskolen videresender alle materialer mv. til den kommende arrangør og stiller sig til rådighed med vejledning. 

Links og manualer
 Krav til regionsmesterskaberne i dans
 


Reglement DM dans 2019 
 

 

Referat af lærermøde ved DM 2018