Aros

Midt- og Østjylland

I region Midt-østjylland har vi en idrætskoordinationsgruppe bestående af nedenstående personer. Vores opgave er at være med til at bestemme placering af de forskellige arrangementer mellem efterskolerne. Vi er med til at sørge for, at datoer bliver udsendt for kommende skoleår, og tingene kommer på efterskoleidræt.dk. Der kan godt være flere i styregruppen. Vi har forsøgt at uddele idrætsgrenene mellem os. Og repræsentanter fra andre idrætsgrene er velkommen.

Mesterskaberne i vores region hedder ØM. Både i håndbold og fodbold har vores region én direkte deltager til DM, og én deltager i playoff kampene. Vi forsøger at lave arrangementer, så efterskoler på forskellige idrætsmæssig niveauer kan deltage.

På regionens årlige generalforsamling, er der oplæg fra idrætskoordinationsudvalget, og nye medlemmer kan komme ind.
Idræts koordinations gruppe bestående af

 

Arne Tophøj

Rønde

Ny formand

Badminton

Thomas Aldrup

Tirstrup

 

 

Ole Bech

Gudenådalen

 

 

Janne Byskov

Vivild

 

 

Peter Gordon

Hou

 

 

 

Efterskoler med idræt i region Midt- og Østjylland
Bjergsnæs Efterskole
Djurslands Efterskole
Efterskolen for Scenekunst
Efterskolen Frydensberg
Efterskolen Helle
Efterskolen Ådalen
Eriksminde Efterskole
Femmøller Efterskole
Frijsenborg Efterskole
Gudenaadalens Efterskole
Gylling Efterskole
Gødvad Efterskole
Hald Ege Efterskole
Hedemølle Efterskole
Helgenæs Naturefterskole
Himmelbjergegnens Natur- og Idrætsefterskole
Hou Maritime Idrætsefterskole
Klank Efterskole
Klejtrup Musikefterskole
Kongenshus Efterskole
Levring Efterskole
Lystruphave Efterskole
Mariager Efterskole
Mellerup Fri- og Efterskole
Nord-Samsø Efterskole
Nørbæk Efterskole
Risskov Efterskole
Rudehøj Efterskole
Rønde Efterskole
Salling Efterskole
Samsø Efterskole
Silkeborg Efterskole
Skals Efterskole
Skrødstrup Efterskole
Tirstrup Idrætsefterskole
Tjele Efterskole
Vivild Gymnastik- & Idrætsefterskole
Aarhus Efterskole